• /ri´zɔljutiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để phân giải, để dung giải
  Có sức phân giải, có sức dung giải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X