• Điện

    cầu cộng hưởng

    Giải thích VN: Cầu tổng trở trong đó sự cân bằng cầu phụ thuộc vào sự điều chỉnh tính cộng hưởng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X