• /ris´pektivli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Riêng từng người, riêng từng cái; tương ứng (với vị trí, thứ tự, địa vị)
  A and B won their first and second prizes respectively
  A và B được hai phần thưởng đầu, A phần thưởng thứ nhất, B phần thưởng thứ hai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X