• /rɪˈspɒndər/

  Giao thông & vận tải

  máy đáp
  máy phát đáp (thông tin liên lạc)

  Toán & tin

  bộ trả lời

  Kỹ thuật chung

  bộ đáp ứng

  Giải thích VN: Bộ phận của máy phát đáp, trả lời một cách tự động cho tín hiệu yêu cầu chính xác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X