• /ri'spɔnsivnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đáp ứng nhiệt tình; sự thông cảm
  Sự phản ứng nhanh, thuận lợi; tình trạng dễ bị điều khiển, tình trạng dễ sai khiến
  Sự đáp lại, sự trả lời
  Sự sẵn sàng đáp lại, tình trạng dễ phản ứng lại; sự dễ cảm (tính tình)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ đáp ứng
  độ nhạy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X