• Môi trường

    Enzim kiềm hãm
    Enzim phát hiện những vùng đặc biệt của một phân tử ADN dài và cắt phân tử này tại những điểm đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X