• Điện

    bộ dao động trường trễ

    Giải thích VN: Bộ dao động phụ thuộc vào thời gian di chuyển tiếp điện tử của đèn dao động lưới dương tính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X