• /ri´træktəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể rụt vào, có thể co vào, có thể kéo thụt vào
  a retractable undercarriage
  bộ bánh hạ cánh có thể co rút vào được (ở máy bay)
  Có thể rút lại (lời hứa, ý kiến...); có thể huỷ bỏ (lời tuyên bố); có thể chối (lời nói)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kéo lại
  kéo lại được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X