• /ru:´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bệnh thấp khớp; gây ra bởi bệnh thấp khớp, bị ảnh hưởng bởi bệnh thấp khớp
  Mắc bệnh thấp khớp (người)

  Danh từ, số nhiều .rheumatic

  Người mắc bệnh thấp khớp
  ( số nhiều) (thông tục) bệnh thấp khớp

  Chuyên ngành

  Y học

  người bệnh thấp khớp
  thuộc bệnh thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X