• Điện

    phương trình Richardson-Dushman

    Giải thích VN: Bổ xung liên quan đến hiện tượng bức xạ các điện tử từ bề mặt được đốt nóng cho biết mật độ dòng điện là I=A.T2.e-f/KT với T là nhiệt độ tuyệt đối; A là hằng số vật liệu, K là hằng số boltzman, với f là hàm hoạt động bề mặt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X