• Hóa học & vật liệu

    sự dựng dàn khoan (kể cả các thiết bị phụ trợ)
    sự xây lắp thiết bị khoan (kỹ thuật khoan)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X