• /¸rait´hændid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuận tay phải
  Bằng tay phải (về cú đánh)
  a right-handed blow
  cú đấm tay phải
  Để dùng bằng tay phải, hợp tay phải (về một dụng cụ)
  a right-handed tool
  dụng cụ làm hợp cho tay phải
  Được chế tạo để xiết chặt bằng cách quay sang bên phải (về một đinh ốc, đinh vít)

  Phó từ

  Bằng tay phải
  play tennis right-handed
  chơi quần vợt bằng tay phải

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chiều kim đồng hồ
  hướng xoắn phải
  ren phải
  right-handed screw
  vít có ren phải
  right-handed screw
  vít ren phải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X