• Thông dụng

    Danh từ

    ( RightỵReverend) danh hiệu của một giám mục

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X