• /´raitli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đúng, phải, đúng đắn, có lý, chính đáng, công bằng
  act rightly
  hành động đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X