• /´rigə/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .rigor

  Tính nghiêm khắc, tính nghiêm ngặt, tính khắc nghiệt
  Tính khắc nghiệt (thời tiết, khí hậu)
  Tính khắc khổ (đời sống)
  Tính chính xác (phương pháp...)
  Những biện pháp khắt khe, pháp luật nghiêm ngặt
  Sự khó khăn gian khổ; cảnh đói kém hoạn nạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X