• /´rip´rɔ:riη/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thông tục) quấy phá ồn ào
  To lớn, đồ sộ..
  the film was a rip-roaring success
  bộ phim là một thành công lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X