• Thông dụng

  Danh từ

  Rốc en rôn (hình thức sớm hơn và (thường) giản dị hơn của nhạc rốc) (như) rock 'n' roll

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  dao động lăn ngang (của xe khi vận hành)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X