• /¸rɔntgənai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiếu tia rơnghen, sự chiếu tia X

  Chuyên ngành

  Y học

  sự chịu tác dụng tia rơngen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X