• /´ru:d¸skri:n/

  Thông dụng

  Danh từ
  Bức ngăn toà giảng (trong nhà thờ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X