• Ô tô

    máng nóc

    Giải thích VN: Là một máng dọc theo rìa nóc để tránh cho nước chảy vào xe.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X