• Xây dựng

    chỉ số phòng

    Giải thích VN: Hệ số sử dụng các đèn trong phòng, phụ thuộc vào dạng của phòng. Hình dạng này được biểu diễn bằng chỉ số phòng. Đối với các phòng hình chữ nhật: K=(0,9w+0,1l)/h với w chiều rộng của phòng; l chiều dài của phòng; h chiều cao của phòng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X