• /´ru:mful/

  Thông dụng

  Danh từ
  Khối lượng một phòng có thể chứa đựng
  a whole roomful of antiques
  cả một phòng đầy đồ cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X