• Điện

    trị số RMS

    Giải thích VN: Căn số bậc hai của trị số trung bình các bình phương của các trị số trong chuỗi các trị số liên hệ / hiệu số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều tương ứng với trị số điện một chiều gây ra cùng một hiệu ứng nhiệt. Trị số hiệu dụng được tính bằng căn bậc hai của trị số trung bình bình phương các biên độ tức thời trong một chu kỳ hoàn chỉnh với sóng sine, trị số hiệu dụng bằng 0,707 lần trị số cực đại. Trị số xác định cho điện xoay chiều là trị số hiệu dụng trừ khi có sự xác định khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X