• /´ru:tid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã bén rễ, đã ăn sâu
  a deaply rooted feeling
  một tình cảm đã ăn sâu vào trong lòng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (tôpô học ) có gốc
  multiply rooted
  nhiều gốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X