• /´ru:tlisnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  ( (nghĩa đen), (nghĩa bóng)) sự không có rễ; tình trạng không có rễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X