• Điện

    a nốt quay

    Giải thích VN: Ống tia X công suất cao trong đó cực dương quay liên tục để đem đến điện tích mới ở bề mặt trong chùm điện tử, điều này cho phép công suất phát cao hơn mà không bị nóng chảy mục tiêu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X