• Điện

    vectơ quay

    Giải thích VN: Vectơ quay chung quanh một điểm cố định, biểu diễn các trị số tức thời của một sóng hình sine trong một chu kỳ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X