• Điện

    bộ khởi động rôto

    Giải thích VN: Bộ khởi động rôto được dùng cho động cơ không đồng bộ có vành trượt gồm có các điện trở khởi động mắc chèn vào mỗi pha của rôto quấn dây. Bộ này ngắn mạch các điện trở khi quá trình khởi động hoàn tất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X