• /´rʌf¸fɔ:dʒ/

  Kỹ thuật chung

  rèn phá
  rèn thô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X