• /´raund¸haus/

  Thông dụng

  Danh từ
  (sử học) nhà tạm gian
  (hàng hải) cabin (ở phía sau mạn lái của tàu cổ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) nhà để đầu máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X