• Y Sinh

    Nghĩa chuyên nghành

    liều của phantom trong những điều kiện thông thường được sử dụng để tạo ra ảnh chụp vú. Nó được sử dụng để xác định chất lượng ảnh và liều trong các điều kiện lâm sàng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X