• Thông dụng

    Danh từ

    (hàng hải) cánh buồm ngọn (ở đỉnh cột buồm) (như) royal

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X