• Thông dụng

    Danh từ

    Hươu đực già, nai đực già (gạc có trên 12 nhánh) (như) royal

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X