• Hóa học & vật liệu

    pin Ruben

    Giải thích VN: Pin thủy ngân dùng cho oxid thủy ngân của kẽm. Chất điện giải là Hydroxidpotat.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X