• (đổi hướng từ Rubricated)
  /´ru:bri¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  In đề mục, viết đề mục bằng chữ đỏ hoặc chữ lớn)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X