• Toán & tin

    mã mạch dài

    Giải thích VN: Là kỹ thuật nén dữ liệu cho việc lưu dữ liệu raster và dữ liệu grid. Mã mạch dài lưu dữ liệu theo hàng. Nếu hai hoặc nhiều ô kề nhau trong cùng một hàng có cùng một giá trị, một mã chung được ghi cho tất cả, đối lập với việc ghi lại từng giá trị cho mỗi ô. Càng có nhiều cột kề nhau có cùng giá trị, hiệu suất nén càng lớn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X