• Toán & tin

  chuỗi công việc

  Giải thích VN: Một chuỗi các công việc sẽ được máy tính thực hiện lần lượt một cách tự động. Trong quá trình xử lý dữ liệu bằng máy tính lớn vào những năm 1950 và 1960, hàng công việc mang ý nghĩa xếp hàng chờ đợi đến lượt. Với kỹ thuật tương tác, điện toán nhiều người sử dụng và điện toán cá nhân hiện nay, bạn không cần phải xếp hàng để chờ lượt thực hiện công việc của mình (mặc dù các công việc có thể vẫn phải lưu giữ lại ở máy in đang bận). Thuật ngữ này vẫn còn được sử dụng trong WordPerfect chẳng hạn, trong đó bạn có thể gán số thứ tự công việc cho một số tệp mà bạn muốn in, và chương trình sẽ in ra các tệp đó theo thứ tự đã được gán.

  dòng thực hiện (công việc)

  Kỹ thuật chung

  luồng vào
  dòng dữ liệu vào
  hàng công việc

  Giải thích VN: Một chuỗi các công việc sẽ được máy tính thực hiện lần lượt một cách tự động. Trong quá trình xử lý dữ liệu bằng máy tính lớn vào những năm 1950 và 1960, hàng công việc mang ý nghĩa xếp hàng chờ đợi đến lượt. Với kỹ thuật tương tác, điện toán nhiều người sử dụng và điện toán cá nhân hiện nay, bạn không cần phải xếp hàng để chờ lượt thực hiện công việc của mình (mặc dù các công việc có thể vẫn phải lưu giữ lại ở máy in đang bận). Thuật ngữ này vẫn còn được sử dụng trong WordPerfect chẳng hạn, trong đó bạn có thể gán số thứ tự công việc cho một số tệp mà bạn muốn in, và chương trình sẽ in ra các tệp đó theo thứ tự đã được gán.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X