• Xây dựng

  tầng cát chảy
  tầng đất lưu động

  Kỹ thuật chung

  đất (ngậm nước) không ổn định
  đất cát chảy
  đất chảy
  đất di chuyển
  đất không ổn định
  đất yếu
  đất tơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X