• Điện

    thử nghiệm Russell

    Giải thích VN: Phương pháp xác định điện tử cách điện của mạng phân phối dòng một chiều ba dây. Giá trị nhận được bằng cách tính toán từ số liệu đọc được trên vôn kế, tĩnh điện được mắc giữa dây trung hòa và dây tiếp đất, cả hai nối song song hoặc không nối với điện trở đã biết.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X