• Theo quy định trên BaamBoo Tra Từ, những từ có màu xanh là những từ đã được tạo nội dung. Những từ có màu đỏ là những từ viết sai hoặc chưa được tạo nội dung. Vì vậy cộng đồng có thể tham gia bổ sung nghĩa mới cho những từ có màu xanh hoặc sửa lỗi hoặc tạo nội dung cho những từ có màu đỏ. Từ bị lỗi có thể là một trong những trường hợp sau:

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X