• Toán & tin

    hãng SCO

    Giải thích VN: Là hãng cung cấp các hệ thống Unix chạy trên các bộ vi xử lý Intel.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X