• Toán & tin

    SIF

    Giải thích VN: Là khuôn dạng trao đổi chuẩn cho dữ liệu không gian. Đây là chuẩn hay khuôn dạng trung gian được dùng để chuyển các file đồ họa giữa các hệ thống máy tính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X