• Môi trường

    Hoá chất hữu cơ tổng hợp (SOCs)
    Là các hoá chất hữu cơ nhân tạo. Một số dễ bay hơi, số khác lại có khuynh hướng hoà tan trong nước thay vì bốc hơi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X