• Toán & tin

    kiến trúc có khả năng thay đổi

    Giải thích VN: Các bộ xử lý SPARC của Sun Microsystems dựa trên kiến trúc RISC, dễ dàng thích ứng từ máy để bàn đến các hệ siêu máy tính. Dây chuyền microSPARC được thiết kế cho máy để bàn. Nó được cài trong các vi mạch có điện thế thấp dùng cho máy xách tay. Dây chuyền superSPARC được thiết kế cho các máy để bàn với mức độ sử dụng cao , cho các server. Bộ xử lý này sử dụng điạ chỉ hóa32 bit và tốc độ đồng hồ từ 40MHz đến 90 MHz. Phiên bản 50 MHz có thể thực hiện từ 135 đến 1.000 MIPS (triệu phép tính trong một giây). Dây chuyền UltraSPARC là các bộ xử lý 64 bit , tốc độ xử lý cao từ 200 đến 300 MHz. UltraSPARC sẽ là thế hệ kế nhiệm xứng đáng của superSPARC. Trong khi bộ xử lý SPARC ban đầu được thiết kế cho các máy trạm có cường độ làm việc cao hỗ trợ nhiều chức năng mạnh, thì giờ đây SPARC lại được dùng trong các máy tính để bàn với giá thành thấp và các máy trạm dùng trong nghiên cứu khoa học cũng như các hệ máy chủ. Ultra Enterprise 10000 của Sun là hệ thống giống như máy mainframe dùng từ 16 đến 64 bộ xử lý.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X