• Toán & tin

    hệ thống SQL *Net

    Giải thích VN: Là một hệ thống phần mềm giúp tạo một môi trường quản trị dữ liệu. Nó lưu trữ dữ liệu trên Oracle.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X