• Toán & tin

  ngôn ngữ hỏi có cấu trúc
  ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

  Giải thích VN: SQL, phát âm như “see-quel”, ban đầu được IBM phát triển giữa thập niên 70 như ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) ngôn ngữ này chạy được trên hệ điều hành VM/370 và MVS/370. Sau đó được hãng Oracle đưa ra thị trường, kế đến hàng loạt các công ty khác nhảy vào kinh doanh. Ngày nay, SQL được xem như là giao diện để truy cập dữ liệu trong nhiều loại hệ thống CSDL, kể cả máy mainframe, các hệ trung bình, hệ UNIX và các máy chủ trên mạng. Trong những năm 1980, quá trình chuẩn hóa ngôn ngữ này được ISO (International Organization for Standardization), ANSI (American National Standards Institute) và X/Open (bây giờ là một bộ phận của Open Group) thực hiện. Chuẩn hóa là một quá trình liên tục và luôn cập nhật những đặc tính tiên tiến nhất. Khi cuốn sách này đang được viết thì chuẩn SQL3 cũng đang được tiến hành. Chuẩn này chứa cả công nghệ hướng đối tượng. SQL2 được chuẩn hóa năm 1972 và thường được gọi là SQL-92. Thông tin về chuẩn hóa hiện nay của SQL có thể xem trên trang Web chủ các chuẩn SQL ở cuối phần này.

  ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc-SQL

  Giải thích VN: Trong các hệ quản lý cơ sở dữ liệu, đây là ngôn ngữ vấn đáp do IBM soạn thảo được sử dụng rộng rãi trong máy tính lớn và hệ thống máy tính mini. SQL đang được trang bị trong các mạng khách/chủ như là một phương pháp làm cho các máy tính cá nhân có khả năng thâm nhập vào các tài nguyên của các cơ sở dữ liệu hợp tác. Đây là loại ngôn ngữ độc lập với dữ liệu; người sử dụng không phải bận tâm đến vấn đề dữ liệu sẽ được thâm nhập vào bằng cách nào về mặt vật lý. Theo lý thuyết, SQL cũng độc lập với thiết bị; có thể dùng cùng một ngôn ngữ vấn đáp để thâm nhập vào các cơ sở dữ liệu trên máy tính lớn, máy tính mini, và máy tính cá nhân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X