• /,sæbə'teəriən/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Sabbatarian) người theo đạo Cơ-đốc ngày xưa (tin rằng vào ngày xaba, người ta phải đi lễ nhà thờ và không làm việc, không chơi thể thao..)

  Tính từ

  Theo tục nghỉ ngày Xaba
  Sabbatarian beliefs
  (thuộc ngữ) những niềm tin của người theo đạo Cơ đốc nghỉ ngày xaba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X