• /,sækrə'mentəriən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người tin rượu thánh, bánh thánh chính là máu thịt của chúa Jesu
  Tính từ
  Thuộc niềm tin rượu thánh, bánh thánh chính là máu thịt của chúa Jesu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X