• /'sækrifaisə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dâng vật tế, người lo việc cúng tế thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X