• /sed/

  Thông dụng

  Xem say

  Chuyên ngành

  Oxford

  Past and past part. of SAY(1).

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X